Home Jak na to Kontakty

Název: HNOJÍTKO ALFA PRIMAZEM

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity.

Statkové hnojivo fermentované termofilní mikroflórou; specializovaný kopřivový kompost
Výrobek není sterilní.

Charakteristika:
HNOJÍTKO Alfa Primazem je vhodný pro použití při pěstování teplomilných plodin, zejména na balkónech, zápražích, terasách, verandách ap.
Výrobek je přímo vyvinutý pro "balkónové" pěstování rajčat, cukrových a vodních melounů, pepina, lilků, paprik, náročných odrůd jahod, okry a dalších subtropických a tropických lahůdkových plodin i sloupcových ovocnin, nebo i pokojových rostlin.

Způsob použití:
1) Používejte směs smíchanou z Alfa Primazem a krtincovou zeminou či pískem v poměru 1:1.
2) Nebo rostlinu v květináči kompostem mulčujte (cca 1cm).
S úspěchem dosypete k okrasným pokojovým rostlinám. To však nevylučuje i jiné použití dle vaší vlastní zkušenosti.

Použitelnost a trvanlivost výrobku:
Vyznačeno na obale.

Skladování:
Skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímým slunečním paprskům. Chraňte před extrémními povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování HNOJÍTKA Alfa Primazem je pokojová teplota. Přechodně i v podmínkách okolních teplot až od -25 do +40°C, avšak jen po krátce omezenou dobu.

Bezpečnost práce a zdravotní rizika:
Přípravek může obsahovat určité skupiny mikroorganizmů standartně v množství zdraví neohrožujícím.
Přípravek nevykazuje žádné dráždivé účinky ani na pokožku ani na sliznice. Přesto doporučujeme manipulovat s přípravkem v gumových rukavicích.
Při potřísnění pokožku omyjte teplou mýdlovou vodou.
Při zasažení očí vyplachujte oči proudem vlažné vody po dobu nejméně 10 minut a vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Při náhodném požití vypijte nejméně půl litru vlažné vody a vyvolejte zvracení. Poté vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Nutnost vyhledání lékaře tkví v tom, že přípravek obsahuje mikroorganizmy, které mohou vyvolat imunitní reakci organizmu nebo zánětlivá i jiná onemocnění u alergiků a u osob s oslabeným imunitním systémem, nebo při kontaktu s otevřenou ránou.
Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit.

Home