Home Jak na to Kontakty

Název: HNOJÍTKO ALFA HYDROMIX

Pomocná půdní látka.

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství: dle nařízení Rady (ES)č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č.889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Charakteristika:
Granulovaná technologická směs s násobnými účinky zadržování vláhy, ochrany zeminy a kořenů před přísušky, k hospodaření s půdními živinami a k zajištění výborné prodyšnosti kořenové soustavy pěstované rostliny.

Účinky, Rozsah a způsob použití:
Obsahuje hydrosorbentní a provzdušňovací minerální a organominerální složky. Pozitivně ovlivňuje vodní režim v připraveném substrátu, umožňuje snížení frekvence zálivky nebo přečkání rostlin ve vitálnějším stavu v období příšušků. Doplňuje do substrátu aerační a vododržné i živinodržné složky, které optimalizují vodní a živinový režim a ostatní metabolizmus pěstebního substrátu.

Doporučený postup použití a dávkování, nejběžnější užití:
1) Posypte povrch květináče s rostlinou 1 polévkovou lžící přípravku.
2) Nebo vytvořte zahradnickým kolíkem 3-4 otvory v květináči (až na dno), do každého vsypte čajovou lžičku přípravku a přihrňte.
3) Nebo dobře smíchejte obsah dózy s 10-20 litry substrátu, důkladně rozmíchejte a nechte několik minut odležet a použijte k sázení, výsevům, přesazování aj. Takto připravený substrát můžete použít pro většinu (nejen) pokojových rostlin. Vhodný kromě truhlíkových a balkonových rostlin (muškáty, ovoce, zelenina, bylinky) rovněž pro sukulentní nebo i saprofytní rostliny.

Složení z certifikovaných surovin:
a) Creasorb: Biodegradovatelný (v přírodě rozložitelný) síťovaný organický polyacrylamid se schopností ukládat vodu a rostlinné živiny a znovu je vydávat při jejich snížené dostupnosti. Trvale prodlužuje užitnou vlhkost substrátu, tj. „zalévá za Vás“. Svým charakterem zabraňuje rovněž vymývání živin obsažených v substrátu.
b) Zeolit: Přírodní hlinitokřemičitý minerál, jehož struktura umožňuje hydrataci a postupné uvolňování vody. V mikroskopických kanálcích zeolitu se mohou zachytávat látky pevného, kapalného i plynného skupenství. Zeolitová struktura umožňuje výměnu iontů a molekul různé velikosti, aniž by došlo k jejich narušení. Účinkuje tedy jako sorbent, katalyzátor a molekulární síto.
c) Perlit: Přírodní minerál, sopečné sklo s velmi nízkou hustotou a chemicky vázanou vodou. Odlehčuje zeminu a zajišťuje zejména provzdušňování substrátu a pozitivně ovlivňuje půdní hospodaření s vodou.

Skladování a expirace:
Minimální trvanlivost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v suchu a temnu. Chraňte před přímými slunečními paprsky a extrémními povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování 4 – 45 stC.

Bezpečnost práce a zdravotní rizika:
Hnojítko Alfa Hydromix je zdravotně nezávadný, avšak doporučuje se
a) Pracujte v rukavicích.
b) Při zasažení očí nemnout, vyplachujte oči proudem čisté vody po dobu nejméně 10 minut, poté vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
c) Při náhodném požití vypijte nejméně půl litru vlažné vody a vyvolejte zvracení. V případě nevolnosti vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
d) Při práci s Alfa Hydromixem nejíst, nepít, nekouřit.
e) Při práci v uzavřených prostorách používejte ochranné brýle, respirátor nebo roušku.

Nežádoucí účinky: Při doporučeném použití nebyly shledány nežádoucí účinky preparátu.


Home