Home Jak na to Kontakty

Název: HNOJÍTKO ALFA BEZ SOLÍ

Pomocná půdní látka.

Složení: selektovaná fermentovaná rostlinná biomasa (voda, rostlinný bylinný materiál, selektovaná rostlinná fermentační mikroflóra a mikrofauna)

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství: dle nařízení Rady (ES)č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č.889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Před každým použitím protřepat.
Řádově milimetrové shluky kolonií mikroorganizmů nejsou na závadu, v zemině se vstřebávají. Chraňte před přímým slunečním zářením a před zdroji tepla (uchovejte v chladu a temnu). Přítomnost typického zápachu prozrazuje, že preparát je stále živý a aktivní.
Charakteristika:
HNOJÍTKO Alfa Bez solí je účinné svým obsahem živých kultur, aktivních enzymů, aminokyselin, peptidů a biogenních makro i mikroprvků. Obsah neorganických látek není pro účinky HNOJÍTKA Alfa Bez solí zásadní a liší se v závislosti na obsahu těchto prvků v rostlinné surovině.
Při kontejnerovém pěstování rostlin (květináče, truhlíky atp.) okamžitě obnovuje půdní aktivitu a rozvíjí půdní mikroflóru. Eliminuje negativní vlivy hnojení syntetickými hnojivy tím, že aktivní mikroflóra přípravku „požírá“ pro rostlinu toxické zbytky syntetických hnojiv. Je možné kombinovat hnojení minerálním hnojivem s HNOJÍTKEM Alfa Bez solí, protože přípravek pomáhá vstřebávat klasické hnojivé preparáty a umožňuje snížit jejich spotřebu až na polovinu.
HNOJÍTKO Alfa Bez solí zvyšuje kondici půdního substrátu i rostliny a doplňuje organické sloučeniny i organicky vázané mikroprvky; minerální hnojivo pak doplňuje anorganické prvky. Aktivně ovlivňuje vnitřní i vnější metabolizmus rostliny a tím podporuje syntézu zásobních i kulinářsky a farmaceuticky cenných látek v rostlinném těle.
Je aplikovatelné v libovolné vegetativní i generativní fázi růstu rostliny. Pozitivně ovlivňuje obsah biologicky aktivních látek v rostlině. Mikrobiální povlak na povrchu přípravku v láhvi a sediment na dně láhve nejsou na závadu. Před použitím lehce protřepejte.

Nejběžnější použití:
Balkónové a pokojové plodiny, orchideje a jiné tropické rostliny a saprofyty, byliny, truhlíkové a květináčové pokojové, sukulenty. Velmi úspěšně se používá u skomírajících rostlin k jejich revitalizaci a jako startovací výživa pro půdu a (nejen) pro trvalky v předjaří.
HNOJÍTKO Alfa Bez solí je vhodné pro pěstování kontejnerovaných balkónových ovocných a zeleninových plodin, léčivých a kořeninových rostlin a jiných aromatických rostlin (koření atd.), sukulentů a saprofytických rostlin (orchideje atd.). Výsledky je možné na rostlině pozorovat fyziologicky (tj. změny vnitřního stavu rostliny) do 72 hodin po kořenovém hnojení. Fyzicky (tj. očividně) lze pozorovat rozdíl u rostlin v průběhu 7 – 14 dní po první aplikaci preparátu.
S přípravkem HNOJÍTKO Alfa Aminka kombinujte obezřetně, dodržujte předepsané dávkování, střídání dávky obou přípravků se zálivkou je možné a vhodné ob 1 měsíc.
Fyzikálě chemické parametry:
Účinnou složkou HNOJÍTKA Alfa Bez solí je stabilní pH, jeho vynikající účinek při regulaci půdního pH a jeho stabilizace (pufrační schopnost) a rovněž jeho aktivní organická mikrokultura.
Další, z níže uvedených parametrů mohou být u HNOJÍTKA Alfa Bez solí v proměnlivých hodnotách.

pH ~ 6,00
Celkový počet živých mikroorganizmů min. 25 milionů v 1 mililitru
Přípravek je prostý koliformních (fekálních) bakterií a enterobaktrií (např. Salmonella)
Rozpustná sušina ~ 0,80 %
Sušina ~ 7,00 g/kg
Dusíkaté látky ~ 2400 mg/kg
Popeloviny ~ 3000 mg/kg
z toho nerozpustné ~ 200 mg/kg

Rozsah a způsob použití:
K použití v koncentrovaném stavu k zálivce, v ředěném stavu k zálivce, máčecím lázním a i k rosení. Podle druhu rostliny, podle účelu a cíle pěstování.

Účinky:
Preparát aktivně pomáhá rostlině při vstřebávání živin, zvyšuje dlouhodobé účinky minerálních hnojiv a ovlivňuje vlastní tvorbu rostlinných hormonů v těle rostliny.

Doporučený postup hnojení a dávkování:
Základní postup: Dodržujte dávkování uvedené na etiketě výrobku! Zohledněte stať „Nestandartní situace a nežádoucí účinky“ (viz níže).
Varianta A: Nárazově HNOJÍTKO Alfa Bez solí odměříme (1 velký panák, tj.50 ml na květináč o průměru přibližně 15cm), nalijeme k rostlině a přelijeme zálivkovou vodou (tato aplikace je vhodná např. pro ozdravení rostliny, oživení substrátu, jako startovací hnojení před hnojením minerálním hnojivem, nebo jako jednorázová, či pravidelná měsíční výživa rostliny).
Varianta B: Zálivkovou vodu míchejte s HNOJÍTKEM Alfa Bez solí v poměru 1 velký panák 50ml / 1 litr zálivkové vody. V roztoku můžeme aplikovat v každé zálivce.
Varianta C: Nebo můžeme aplikovat i s každou zálivkou v dávce 1 "malého panáka" (20ml) do 2 litrů zálivkové vody.
Rostliny, které snášejí hojné rosení a hnojení na list, rosíme podle potřeby roztokem připraveným dle varianty B. Pro rostliny, pro které se používá „koupací lázeň“, připravujeme roztok dle varianty C, v některých případech i dle varianty B.
Množství HNOJÍTKA Alfa Bez solí i zálivku obecně zvyšujeme lineárně s nárůstem hmoty rostlinné masy až do sklizně (s ohledem na velikost květináče, růstovou fázi a botanický druh rostliny).

Nestandardní situace a nežádoucí účinky:
Nepoužívejte u čerstvě sázených rostlin a semenáčků.
Nepřekračujte doporučené dávkování, nezapomínejte, že preparát obsahuje mikroorganizmy; při předávkování jim může v zachutnat i některý z Vašich pokojových rostlinných miláčků (citlivá k přehnojení je např. Tradescantia).
Přehnojení substrátu, ve kterém rostlinu pěstujete, se může projevit přebujelým růstem půdní mikroflóry na povrchu substrátu. Nechte povrchovou vrstvu zaschnout, potom ji rozrušte např. dřevěnou tyčinkou a promíchejte s nižší vrstvou substrátu. Zalévejte pouze vodou bez přípravku přibližně 7-14 dní. V ojedinělých případech se u citlivých rostlin (např. růže) při aplikaci na list mohou vyskytnout plísně. V takovém případě přerušte aplikaci na list a ošetřete rostlinu odpovídajícím fungicidním přípravkem.
U sukulentních rostlin se v případě přehnojení mohou vyskytnout na listech fialové skvrny, kterých se lze jen s obtížemi zbavit. Proto v případě sukulentů aplikujeme HNOJÍTKO Alfa Bez solí pouze 1x za 3 měsíce (únor, květen, srpen). Při výskytu skvrn na listech u rostlin u kterých aplikujete HNOJÍTKO Alfa Bez solí(je to známka přílišné dávky), vynechte hnojivou zálivku až do zlepšení stavu.
Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje živou mikrobiologickou kulturu, projevuje se pro někoho nepříjemným zápachem. Zápach je možné z velké části eliminovat tím, že při hnojení nejdříve rovnoměrně aplikujete do substrátu odměřené množství HNOJÍTKA Alfa Bez solí v koncentrovaném stavu a potom prolijete vodou. Takto se dostane přípravek rychle a účinně ke kořenovému vlášení a zápach bude pohlcen substrátem.

Skladování a expirace:
Skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímým slunečním paprskům. Chraňte před extrémními povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování HNOJÍTKA Alfa Bez solí je 8 - 15 °C; preparát je možné skladovat i v podmínkách okolních teplot až od -25 do +40°C, avšak jen po omezenou dobu. Trvanlivost preparátu je uvedena na obalu.

Bezpečnost práce a zdravotní rizika:
Přípravek může obsahovat určité skupiny saprofytních plísní, standartně v množství zdraví neohrožujícím.
Přípravek nevykazuje žádné dráždivé účinky ani na pokožku ani na sliznice. Přesto doporučujeme manipulovat s přípravkem v gumových rukavicích.
Při potřísnění pokožku omyjte teplou mýdlovou vodou.
Při zasažení očí vyplachujte oči proudem vlažné vody po dobu nejméně 10 minut a vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Při náhodném požití vypijte nejméně půl litru vlažné vody a vyvolejte zvracení. Poté vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Nutnost vyhledání lékaře tkví v tom, že přípravek obsahuje mikroorganizmy, které mohou vyvolat imunitní reakci organizmu nebo zánětlivá i jiná onemocnění u alergiků a u osob s oslabeným imunitním systémem, nebo při kontaktu s otevřenou ránou.
Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit.

Kontraindikace a interakce:
Při používání v kombinaci s přípravkem Hnojítko Nemo Aminka aplikujte střídavě a s citem.
Jestliže aplikujete přípravek HNOJÍTKO Alfa Aminka rosením na list, neaplikujte na list HNOJÍTKO Alfa Bez solí.
Použití HNOJÍTKA Alfa Bez solí při pěstování hydroponických kultur není dostatečně ověřené, a proto nedoporučujeme aplikovat tento přípravek do hydroponické kultury.
Ke hnojení v době vegetačního klidu rostliny je potřeba přistupovat citlivě s ohledem na botanický druh a vývojovou fázi rostlinného organizmu.
HNOJÍTKO Alfa Bez solí ztrácí po završení data spotřeby své účinky.
Nedoporučujeme zalévat rostliny čistou vodou z vodovodního řádu, její obsah chloru může negativně působit na živou kulturu obsaženou v HNOJÍTKU Alfa Bez solí. Zalévejte vodou 24 hodin odstátou, nebo potoční, dešťovou atp.
HNOJÍTKO Alfa bez solí používejte jen u rostlin řádně zakořeněných, nikdy u řízků nebo sazenic.
Aplikaci ukončete alespoň 7 dní před završením sklizně.
HNOJÍTKO Alfa Bez solí je možné používat v libovolné růstové fázi rostliny. Může se ředit vodou v libovolném poměru nebo používat koncentrované.


Home