Home Jak na to Kontakty

Název: HNOJÍTKO ALFA COWPOO

Statkové hnojivo.

Složení: Dehydrovaný čistý hovězí trus bez slámy (obsahuje specifickou mikroflóru a mikrofaunu a široké spektrum makro i mikroprvků), senný popel (přírodní minerální látky), rohovina (organominerální složka s obsahem fosforu)

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství: dle nařízení Rady (ES)č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č.889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Charakteristika:
Substrátový fortifikátor a booster Hnojítko Alfa Cowpoo obsahuje vodou snadno aktivovatelné mikroorganizmy a celou škálu makro i mikroprvků ve spektru potřebném pro vegetaci rostlin. Přípravek je obohacen o rohovinu, která obsahuje organický fosfor důležitý pro kvetení a plození, a senného popela, přírodního zdroje minerálních látek. Živiny obsažené v přípravku jsou připraveny k "naservírování" rostlinám, postupně se uvolňují a jsou velmi dobře rostlinou přijímány.
Hnojítko Alfa Cowpoo doplňuje do květináče mikroorganizmy, organické sloučeniny i organicky vázané minerální látky včetně mikroprvků.
Hnojítko Alfa Cowpoo je účinné svým obsahem dobře vstřebatelných minerálních látek čistě přírodního původu a obsahem aktivních mikroorganizmů.
Nejběžnější použití:
Hnojítko Alfa Cowpoo je vhodný pro pěstování nejrůznějších pokojových rostlin, kontejnerovaných léčivých a kořeninových rostlin a jiných aromatických rostlin (koření atd.), sukulentů a saprofytických rostlin (orchideje atd.), truhlíkové zeleniny nebo kontejnerovaných ovocných plodin.

Rozsah a způsob použití:
Preparátem posypte povrch zeminy v květináči (můžete použít i na doplnění množství zeminy v květináči) a prolijte vodou, dále zalévejte v běžné frekvenci zálivky.
Orchidejím stačí posypat povrch jednou čajovou lžičkou a prolít vodou.
Nebo smíchejte se zeminou 1:2 až 1:10, podle rostliny a jejích nároků na živiny, nebo podle toho, jestli jen doplňujete nebo oživujete stávající substrát při přesazování (silnější poměr), nebo zda vyséváme či sázíme rostlinu nově (slabší poměr).

Skladování a expirace:
Skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímým slunečním paprskům. Chraňte před extrémními povětrnostními vlivy.
Trvanlivost preparátu je uvedena na obalu.

Bezpečnost práce a zdravotní rizika:
Nevykazuje žádné dráždivé účinky ani na pokožku ani na sliznice. Přesto doporučujeme manipulovat s přípravkem v gumových rukavicích.
Při potřísnění pokožku omyjte teplou mýdlovou vodou.
Při zasažení očí vyplachujte oči proudem vlažné vody po dobu nejméně 10 minut a vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Při náhodném požití vypijte nejméně půl litru vlažné vody a vyvolejte zvracení. Poté vyhledejte lékaře, kterému ukažte tuto etiketu.
Nutnost vyhledání lékaře tkví v tom, že přípravek obsahuje mikroorganizmy a organické složky, které mohou vyvolat imunitní reakci organizmu nebo zánětlivá i jiná onemocnění při kontaktu se sliznicemi nebo s otevřenou ránou.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit.


Home